Hummerce | Wydaliśmy kolejną wersję platformy Hummerce – zobacz, jakie nowości pojawiły się w wersji 2.32

Wydaliśmy kolejną wersję platformy Hummerce – zobacz, jakie nowości pojawiły się w wersji 2.32

Każda nowa wersja platformy to mnóstwo pracy całego zespołu. W najnowszej, 2.32, znalazło się 14 zadań, nowości i modyfikacji. Część z nich zrealizowaliśmy w ramach Programu Deweloperskiego, jednak większość zmian dotyczy poprawy wydajności korzystania z systemu. Poniżej szczegółowe informacje:

  

Zadania zrealizowane w ramach Programu Deweloperskiego

  

1. Kopiowanie reguł cennika i promocji
Usprawniliśmy mechanizm tworzenia nowych reguł promocyjnych (cennikowych, produktowych i koszykowych). Obecnie za pomocą jednego przycisku możliwe jest stworzenie kopii każdej istniejącej reguły. Zostaje ona dodana pod ostatnią aktywną regułą na liście oraz oznaczona jako nieaktywna. Symbol takiej kopii jest tworzony domyślnie na podstawie symbolu źródłowej reguły. Można go modyfikować, podobnie jak pozostałe elementy reguły promocyjnej.
Nie wymaga wdrożenia.

    
  
  

2. Panel: transfer – operacja grupowa
W wersji sklepu 2.32 została dodana możliwość wykonania (w tle) zmiany na towarach, spełniających określone kryteria (a nie zaznaczonych checkboxem), podobnie jak w przypadku operacji grupowej. Kryteria określamy w oparciu o criteria converter – tak jak np. w promocjach lub kategoriach wirtualnych. Transfery dotyczą towarów i ich parametrów zmienianych operacjami grupowymi. Interfejs samych operacji grupowych w transferze, już po wybraniu kryteriów towaru, pozostał taki sam, jak na liście towarów. Po zakończeniu transferu można sprawdzić rezultat wykonanych działań w czytelnym raporcie. Nowa funkcjonalność jest dostępna w zakładce „Transfer danych” (/do/transfer/) – Operacja grupowa na towarach. Takie rozwiązanie ułatwia wykonywanie operacji grupowych na dużych ilościach towarów.
Nie wymaga wdrożenia.

    
  

Zadania optymalizujące funkcjonalności wdrożone w poprzednich wersjach

  

3. Optymalizacje historii

Od wersji 2.32, jako odpowiedź na ciągle zwiększającą się liczbę zapisów historii, zamiast jednego wspólnego zbioru danych, został on podzielony ze względu na rodzaj danych. W ramach klasycznego interfejsu, znanego z poprzednich wersji sklepu, są dostępne Obiekty oraz Typy wpisów.

 • Obiekty odnoszą się do poszczególnych rodzajów danych, np. mogą to być wpisy dotyczące zamówień, towarów, zestawów itp. Obecnie lista Obiektów zawiera 80 różnych pozycji. Podział na Obiekty pozwala przeszukiwać jednorazowo mniejszy zbiór danych, co znacznie przyśpiesza działanie historii.
 • Typy wpisów rozwijają rozwiązanie istniejące już w poprzednich wersjach sklepu oraz umożliwiają dalsze filtrowanie zapisów Historii. Po wybraniu Obiektu lista dostępnych typów wpisów jest przeładowywana, aby dostosować ją dla każdego Obiektu indywidualnie (co upraszcza przeszukiwanie historii). Jest możliwe ustawienie wielu różnych Typów wpisów, najczęściej występują Utworzenie, Aktualizacja, Usunięcie itp.

Nie wymaga wdrożenia.

    
  

Poprawki podnoszące efektywność pracy z systemem

  

4. Poprawianie nazw i symboli przekierowań
W ramach tego zadania dodaliśmy informacje oraz instrukcje, dzięki którym umieszczanie przyjaznych linków (przekierowań) oraz zarządzanie nimi będzie łatwiejsze. Nie ingerowaliśmy w sam mechanizm przekierowań.
Nie wymaga wdrożenia.

    
  

5. Wiszące wątki SoftRefFilesCache
Usunęliśmy problem, który powodował, że podczas dużego obciążenia sklepu nieużywane wątki cache niepotrzebnie zajmowały pamięć. Dotyczyło to wątków (cache plików) wykorzystywanych do przechowywania danych, które można zamknąć w pierwszej kolejności (pozwala to na bardziej efektywne zarządzanie pamięcią w sytuacjach, gdy jej zasoby są ograniczone).

Obecnie takie wątki są automatycznie zamykane, co poprawia stabilność pracy sklepu oraz jego wydajność w sytuacji dużego ruchu.

    
  

Wykres na osi czasu dla przykładowych „zawieszonych” wątków przed zmianą, nieużywane wątki cache są przedstawione jako długie czerwone linie.

    
  

Wykres dla przykładowych “zawieszonych” wątków po zmianie – widać że czas pomiędzy otwarciem i zamknięciem wątków jest zdecydowanie mniejszy, na osi czasu czerwone linie są zdecydowanie krótsze, zamknięcie wątków zwalnia zajmowane zasoby.
Nie wymaga wdrożenia.

  


6. Widoki w kryteriach
Fix korygujący nazwę uniwersalnego kryterium widoków (dostępnego w transferach, kategoriach wirtualnych, regułach promocji itp).
Nie wymaga wdrożenia.


7. Wartości ujemne w GA4
Poprawka, dzięki której do GA4 przesyłane są prawidłowe wartości sprzedaży w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego towaru. Wcześniej w sytuacji zwrotu była widoczna różnica pomiędzy przychodami brutto z zakupów a zwracanymi środkami, co oznaczało, że  przychody z zakupów były nieprawidłowo ujemne. Obecnie są zgodnie z prawdą równe 0.


8. Obsługa 404 w GA4
Nowa funkcjonalność, która pozwala raportować do Google Analytics 4 występujące w sklepie błędy 404. Są one przesyłane jako parametr pagetype, czyli atrybut, który określa, jaki rodzaj strony jest przeglądany przez użytkownika. Przykładowe wartości tego parametru to „główna”, „produkty”, „kontakt”, „o nas” itp. Dzięki temu parametrowi można rozpoznać, jakie strony są przeglądane przez użytkowników oraz wykryć potencjalne problemy z ich dostępnością (komunikat 404).
Nie wymaga wdrożenia.


9. Dodanie dodatkowych zabezpieczeń przed kradzieżą sesji
Wdrożyliśmy dodatkowe zabezpieczenia, które weryfikują sesję każdego użytkownika i chronią ją przed kradzieżą. Niezabezpieczone sesje mogą prowadzić do  ataków i przejęcia kont klientów w sklepie. Wprowadzone zmiany znacząco podnoszą bezpieczeństwo sklepów platformy oraz ich klientów. W panelu administracyjnym pojawiły się dodatkowe ustawienia (zakładka Klienci) pozwalające zarządzać nową funkcją.
Nie wymaga wdrożenia.

    
  

10. Eksport w transferze Towary xls.
Fix korygujący występowanie, w określonych przypadkach, problemów z pobraniem wyeksportowanego pliku w transferze „Towary (xls – excel)”.
Nie wymaga wdrożenia.

11. Parametr wielowidokowy – wyświetlanie
Poprawka, zabezpieczająca przed wystąpieniem różnic w zapisywaniu parametrów jedno lub wielowidokowych. W specyficznych przypadkach parametr mógł być jednocześnie wielowidokowy i przypisany tylko do jednego widoku. Obecnie taki scenariusz nie powinien się powtarzać.
Nie wymaga wdrożenia.

12. Problem z zapamiętaniem zmian w Ustawieniach w PA
Fix usuwający błąd zapisywania domyślnych ustawień dostawy i płatności. Od wersji 2.32 są one zapisywane niezależnie od ustawień zalogowanego klienta w sesji przeglądarki.
Nie wymaga wdrożenia.

13. Ukrycie przycisku „Usuń dane klienta”
W związku z powiązaniami modułu Klientów z innymi modułami sklepowymi oraz z systemami zewnętrznymi, od wersji 2.30 nie jest już możliwe usunięcie Klientów z listy w PA (oraz w edycji modalu klienta). Próba usunięcia kończy się komunikatem o błędzie. Aby uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych zgłoszeń błędów, od wersji 2.32 została dodana informacja o braku możliwości usuwania klientów (zmiana możliwa do implementacji w wersjach sklepu 2.31 i wyższych. Włączenie / wyłączenie usuwania klientów jest dostępna w PA w Konfiguracja > Ustawienia > Klienci (domyślnie NIE).
Nie wymaga wdrożenia.

    
  

14. Podwójne naliczanie rabatu w koszyku gdy promocja „weddingProductPriceRule” jest aktywna
Podczas testów poprzedniej wersji sklepu (2.31) natrafiliśmy na błąd, wynikający z nałożenia się na siebie specyficznych warunków reguł cennikowych. Między innymi, na ten sam towar powinny działać dwie reguły cennikowe, jedna natywna (oparta o cenniki) oraz druga, nowa (oparta na określonym rabacie, dodanym w poprzedniej wersji sklepu). W najnowszej wersji sklepu błąd już nie występuje.
Nie wymaga wdrożenia.

  

Zobacz, co zawierały poprzednie wersje platformy

Hummerce | Wydaliśmy kolejną wersję platformy Hummerce – zobacz, jakie nowości pojawiły się w wersji 2.32

Zaawansowany e‑commerce, który daje nowe możliwości

Skorzystaj z naszego doświadczenia w wielu branżach