Hummerce | Migracje

Aktualny system e‑commerce nie spełnia potrzeb Twojego biznesu?

Sprawdź, jak możesz zmigrować do Hummerce

Hummerce | Migracje
Migracje Hummerce

Zmiana platformy e‑commerce może być krokiem milowym w rozwoju

Przeprowadzenie procesu migracji

Nie ma możliwości porównania platform e-commerce 1:1 w warunkach laboratoryjnych. Mamy jednak przykłady migracji, które spowodowały poprawę parametrów działania e-commerce, zarówno w zakresie konwersji, wartości koszyka, współczynnika odrzuceń, jak i optymalizacji systemu pod kątem SEO.

Proces migracji Hummerce

Zadbaj o dobre przygotowanie

Proces migracji jednej platformy na inną musi być przemyślaną decyzją, wiąże się z wieloma ryzykami oraz chwilowym pogorszeniem parametrów, ale dobrze przeprowadzony szybko generuje korzyści.

Przeprowadzenie procesu migracji

Wybierz solidnego partnera

Właściwe przeprowadzenie procesu migracji wymaga doświadczonego zespołu, dbałości o detale oraz narzędzi udostępnianych przez nową platformę.

Najważniejsze funkcjonalności Hummerce wspierające migrację to:

Przekierowania adresów url ze starego systemu na nowy

Przekierowania adresów url ze starego systemu na nowy, a także możliwość dostosowania się do istniejącej struktury url

Importy i eksporty

Importy i eksporty z mapowaniem (np. towarów, klientów, a nawet zamówień)

Hummerce | Migracje

Tryb testowy

Dostosowanie systemu

Dostosowanie systemu autoryzacji haseł do starego systemu (tak by klienci nie musieli zmieniać haseł) lub automatyczny mail informacyjny z możliwością wygenerowania nowego hasła

Hummerce migracje - skontaktuj się!

Migruj do Hummerce

Przeprowadzimy Twój biznes przez cały proces