Każdy sklep oparty na Hummerce jest inny, ale wszystkie łączy przemyślany proces wdrożeniowy

Przemyślany proces wdrożeniowy to pierwszy krok do sukcesu w e-commerce

Zobacz, jak robimy to w Hummerce

Hummerce | Wdrożenie

01

Analiza wymagań

Analiza wymagań zakończona specyfikacją funkcjonalną, zakresem projektu, budżetem i harmonogramem:

 • Przeprowadzona przez doświadczonego Project Managera, który nie tylko pyta, ale także doradza.
 • Pozwala lepiej zrozumieć biznes i jego potrzeby, a także określić sposoby ich zaspokajania za pomocą platformy Hummerce.
 • Efektem jest specyfikacja określająca zakres projektu.
 • Specyfikacja pozwala na doprecyzowanie budżetu i harmonogramu.

Analiza wymagań
02

Uruchomienie bazowego systemu e-commerce

 • Skonfigurowanego zgodnie z opracowaną specyfikacją techniczną oraz wymaganiami biznesowymi.
 • Etap jest rozliczany na fixed price.

Uruchomienie systemu bazowego
03

Opracowanie i wdrożenie projektu graficznego

Stosujemy jedno z dwóch rozwiązań: adaptujemy bazowy layout systemu do potrzeb danego projektu lub opracowujemy i wdrażamy indywidualny projekt graficzny.

Opracowanie i wdrożenie projektu graficznego
04

Wdrożenie modułów indywidualnych

 • W zależności od projektu, wymagań i potrzeb wdrażamy moduły już istniejące, po odpowiedniej ich adaptacji, lub opracowujemy moduły indywidualne, które odpowiadają na specyficzne potrzeby danego projektu.
 • Wdrożenie jest jedno lub wieloetapowe.
 • Przy planowaniu posługujemy się metodą MoSCoW, która pomaga określić priorytety poszczególnych zadań.
 • Rozliczenie typu Time&Material.

Wdrożenie modułów indywidualnych
05

Testy

 • Po każdym etapie oraz przed uruchomieniem produkcyjnym przeprowadzamy dokładne testy (manualne, automatyczne, funkcjonalne i regresyjne).
 • Jest to etap konieczny i kluczowy dla uzyskania wysokiej jakości wdrożenia.

Testy
06

Uruchomienie systemu produkcyjnego

 • Następuje w dogodnym dla klienta momencie.
 • Zanim jednak system produkcyjny zostanie uruchomiony, utrzymujemy system testowy, który pozwala na znalezienie i wyeliminowanie ewentualnych błędów.

Uruchomienie produkcyjne
07

Obsługa powdrożeniowa + dalszy rozwój

 • SLA​ – nadzorowanie systemu 24h/7.
 • Opieka serwisowa – gwarancja technicznego wsparcia.
 • Program Deweloperski – pozwala na udział klientów w rozwoju platformy i daje dostęp do aktualizacji kolejnych wersji systemu.
 • Rozwój dzięki stałej opiece Project Managera.

Obsługa powdrożeniowa + dalszy rozwój
Sprawdź nasz proces w swojej firmie

Porozmawiajmy o wdrożeniu w Twojej firmie