WAPRO Mag – integracja z platformą e-commerce

Integracja z WAPRO Mag – podstawowe cechy:

 • Pozwala na automatyzację sprzedaży B2C/B2B.
 • Przesyłanie danych odbywa się w czasie rzeczywistym i jest dwustronne. Bazowym kierunkiem przesyłania danych jest platforma e-commerce -> WAPRO Mag.
 • Oparta na technologii SOAP.

Klienci/Kupujący:

 • Wybranym kupującym z WAPRO Mag, którzy trafiają do e-sklepu, konta w sklepie zakładane są automatycznie.
 • Dane adresowe kupujących są przesyłane między WAPRO Mag a platformą e-commerce.
 • Każdy z kupujących ma przypisanych swoich userów, którzy realizują ich zamówienia. Zamówienia oraz płatności są monitorowane i realizowane samodzielnie przez osoby z konkretnych oddziałów. Każdy klient poza przypisanymi użytkownikami realizującymi ich zamówienia ma także przypisane swoje miejsca dostaw (nawet do kilkudziesięciu).

Towary:

 • To, które towary zostaną wyeksportowane do e-sklepu jest określane przez użytkowników WAPRO Mag.
 • Towary, które zostały wybrane najpierw dodawane są do kategorii tymczasowej. Klienci sklepu widzą je dopiero po zweryfikowaniu i konfiguracji – zdjęć, opisów, parametrów oraz docelowych kategorii.
 • Dostępność produktów w sklepie internetowym zarządzana jest przez WAPRO Mag.

Zamówienia:

 • Dane na temat zamówień składanych przez klientów trafiają do aplikacji, która zarządza produkcją oraz do WAPRO Mag.
 • Dane na temat statusów zamówień (tj. status płatności, produkcja, transport) przesyłane są do e-sklepu przez WAPRO Mag. Forma przesyłania danych pozwala na ich transfer bezpośrednio na produkcję, do maszyn się tam znajdujących.

Faktury:

 • Dane na temat płatności/faktur klientów pobierane są przez sklep z WAPRO Mag. Co ważne, pobierane są one z uwzględnieniem sytuacji, gdy:
  • w WAPRO Mag do pojedynczego zamówienia złożonego w e-sklepie generowanych jest kilka faktur;
  • w WAPRO Mag do kilku zamówień złożonych w sklepie generowana jest jedna faktura.
 • Z uwagi na fakt, że niekiedy faktury opłacane są etapami, kupujący dostają informację na temat płatności, które są zaległe oraz jaka kwota jest jeszcze do opłacenia.

Synchronizacja danych x3:

 • Na platformie (zdarzeniowo): w chwili, gdy zachodzi konkretne działanie, np. gdy klient złoży w sklepie zamówienie, do WAPRO Mag trafia informacja o nim (wysłana przez sklep).
 • W WAPRO Mag (zdarzeniowo): w chwili, gdy zachodzi konkretne działanie, np. zmieni się status zamówienia, do sklepu trafia informacja (wysłana przez WAPRO Mag) o aktualizacji danego obiektu (w tym przypadku zamówienia). Przez sklep pobierane są aktualne informacje na temat tego obiektu. Informacje na temat aktualizacji kolejkowane są w oddzielnej tabeli i oznaczone statusami tj. przyjęty/wysłany/odrzucony.
 • Na platformie (systematycznie): by zapewnić stuprocentową spójność informacji oraz by niestandardowe sytuacje związane z aktualną komunikacją były neutralizowane, raz na 24 godziny z WAPRO Mag przez sklep pobierane są informacje na temat wszystkich, synchronizowanych obiektów (tj. na temat kupujących, towarów, zamówień, faktur).

Historia komunikacji:

 • Zmiany są logowane w danych obiektach. Np. w historii produktu widoczne są wszystkie zmiany, które były realizowane w jego obrębie przez WAPRO Mag. Przeważnie dotyczy to włączenia lub wyłączenia dostępności danego towaru.
 • Poprzez panel kontrolny integracji (znajdujący się w panelu administracyjnym sklepu) istnieje możliwość stałego kontrolowania i przeprowadzenia szybkiej diagnozy komunikacji zachodzącej między platformą e-commerce a WAPRO Mag.

Hummerce migracje - skontaktuj się!

Porozmawiajmy o Twoim e‑commerce

Skorzystaj z naszego doświadczenia