Hummerce | Integracja platformy e-commerce z Allegro: Jak zoptymalizować zarządzanie zamówieniami i magazynem?

Integracja platformy e-commerce z Allegro: Jak zoptymalizować zarządzanie zamówieniami i magazynem?

W dzisiejszych czasach, prowadzenie biznesu online staje się coraz bardziej popularne i kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstw. Wśród licznych platform e-commerce dostępnych na rynku, Allegro wyróżnia się jako jeden z największych i najbardziej popularnych marketplace’ów w Polsce.

        

Dla wielu sprzedawców integracja z Allegro staje się niezbędnym krokiem w poszerzaniu zasięgu swojej działalności i zwiększaniu sprzedaży. Jednakże samo istnienie sklepu na Allegro nie gwarantuje sukcesu. Aby efektywnie prowadzić biznes na tej platformie, niezbędne jest skuteczne zarządzanie zamówieniami oraz aktualizacja stanów magazynowych i ofert. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na wykorzystanie dostępnych na rynku pośredników, którzy umożliwiają integrację między platformą e-commerce a Allegro. Niestety takie rozwiązanie może być nieoptymalne i nieopłacalne, zwłaszcza przy większym ruchu i liczbie transakcji.

W związku z tym coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na bezpośrednią integrację swojej platformy e-commerce z Allegro. Jest to rozwiązanie wymagające większych nakładów pracy i zaawansowanej technologii, ale przynosi wiele korzyści w postaci szybszego i bardziej efektywnego zarządzania zamówieniami oraz magazynem. W kolejnych sekcjach artykułu omówimy dokładniej, jak wygląda proces integracji, jakie są jego zalety oraz jakie wyzwania może stawiać przed przedsiębiorstwem.

Bezpośrednia integracja systemu e-commerce z Allegro – z czego się składa?

1. Pobieranie zamówień

Bezpośrednia integracja umożliwia szybkie pobieranie zamówień z Allegro do systemu e-commerce. To rozwiązanie, w przeciwieństwie do korzystania z pośredników, jest bardziej efektywne i pozwala na natychmiastową aktualizację danych nt. statusu zamówienia czy płatności. Dzięki temu obsługa zamówień odbywa się głównie automatycznie, minimalizując potrzebę ręcznej obsługi.

W integracji bezpośredniej platforma e-commerce komunikuje się bezpośrednio z API Allegro, co dzięki ominięciu systemów pośredniczących, eliminuje potencjalne opóźnienia w przekazywaniu informacji. Proces pobierania zamówień staje się bardziej płynny i szybszy, co jest kluczowe szczególnie dla sprzedawców obsługujących duży wolumen transakcji.

W przypadku integracji bezpośredniej platformy Hummerce z Allegro, pobieranie danych odbywa się bardzo sprawnie, praktycznie bezobsługowo. Oznacza to, że obsługa zamówień odbywa się głównie po stronie albo sklepu, albo systemu ERP, a ręczna obsługa tak naprawdę wymagana jest tylko w przypadku jakichś sytuacji wyjątkowych itd.

2. Aktualizacja stanów magazynowych i ofert

Bezpośrednia integracja umożliwia aktualizację stanów magazynowych i ofert w sposób przyrostowy, co pozwala na szybkie i efektywne zarządzanie magazynem. W przeciwieństwie do pośredników, którzy często mają problemy z aktualizacją przyrostową, bezpośrednia integracja pozwala na szybką transmisję informacji o zmianach w stanie magazynowym.

Przy bezpośredniej integracji, system e-commerce może monitorować zmiany w stanie magazynowym w czasie rzeczywistym i automatycznie aktualizować oferty na Allegro. To pozwala uniknąć problemów związanych z nieaktualnymi danymi oraz minimalizuje ryzyko niedostępności produktów.

3. Publikacja ofert

Dzięki bezpośredniej integracji możliwa jest pełna automatyzacja procesu publikacji ofert na Allegro. Minimalizuje to potrzebę działania po stronie obsługi sklepu, co oznacza, że sprzedawca może skonfigurować proces tak, aby nowe oferty były publikowane automatycznie zgodnie z określonymi regułami i parametrami. Sklep zyskuje na czasie i może działać znacznie bardziej efektywnie. 

4. Wystawianie nowych produktów

Wystawianie nowych produktów na Allegro to czwarty i najtrudniejszy element integracji bezpośredniej. Ten etap wymaga dużych nakładów pracy programistycznej, jak choćby przygotowanie odpowiedniego interfejsu. 

Wystawianie nowych produktów może być realizowane przez sklep lub ręcznie, w zależności od asortymentu i potrzeb sprzedawcy. Dzięki bezpośredniej integracji system e-commerce może łatwo obsługiwać wiele kont na platformie Allegro, co jest szczególnie istotne dla dużych sprzedawców obsługujących duży wolumen sprzedaży. W takim przypadku konieczne może być opracowanie automatycznych narzędzi do eksportu danych.

Wyodrębnienie danych z i do Allegro – jakie daje możliwości?

Dzięki zastosowaniu w platformie Hummerce mechanizmu widoków jesteśmy w stanie odseparować sposób działania różnych kanałów, w tym przypadku Allegro. Oto kilka możliwości, jakie daje nam ta funkcjonalność:

  • Wydzielenie asortymentu: Możemy zdefiniować specyficzny asortyment produktów dostępny tylko na platformie Hummerce, niezależnie od innych platform sprzedażowych, np. Allegro.
  • Specyficzne dane produktów: Dzięki widokom sprzedawcy mogą prezentować inne zdjęcia, opisy i inne szczegóły produktów w swoim sklepie internetowym, a inne  na pozostałych platformach, np. Allegro, co pozwala lepiej dostosować prezentację produktów do danej grupy klientów.
  • Odrębna polityka cenowa: Możliwe jest ustalenie specyficznej polityki cenowej dla sklepu internetowego, niezależnej od Allegro, co pozwala firmom na większą elastyczność w zarządzaniu cenami i promocjami.
  • Odrębne zasady komunikacji z klientem: Dzięki widokom sprzedawcy mogą stosować określone zasady komunikacji ze swoimi klientami, np. unikalne wiadomości mailowe czy komunikaty, które nie są powielane na innych platformach sprzedażowych.

Specyficzne elementy komunikacji z systemami ERP: Mechanizm widoków umożliwia również spersonalizowaną komunikację z systemami ERP, co pozwala lepiej integrować sklep internetowy z wewnętrznymi systemami zarządzania.


Bezpośrednia integracja systemu e-commerce z Allegro – 8 najważniejszych korzyści

Bezpośrednia integracja platformy e-commerce (np. systemu Hummerce) z Allegro może przynieść wiele korzyści związanych z optymalizacją zarządzania zamówieniami i magazynem. Oto kilka najważniejszych korzyści tej integracji:

1. Synchronizacja oferty produktowej: Integracja z Allegro umożliwia automatyczną synchronizację oferty produktowej między Hummerce a platformą Allegro. Dzięki temu wszelkie zmiany w asortymencie towarowym, cenach czy opisach, które sprzedawca wykona w Hummerce, są automatycznie aktualizowane na Allegro, bez konieczności ręcznego zarządzania obiema platformami.

2. Automatyczne importowanie zamówień: Integracja umożliwia automatyczne importowanie zamówień z platformy Allegro do Hummerce. Dzięki temu zarządzanie wszystkimi zamówieniami z różnych kanałów sprzedaży (w tym z Allegro) odbywa się w jednym miejscu, co znacznie ułatwia pracę i zapobiega pomyłkom.

3. Aktualizacja stanów magazynowych: Integracja pozwala na ciągłe monitorowanie poziomów zapasów w magazynie. Oznacza to, że gdy produkt zostanie sprzedany na jednej z platform, liczba produktów dostępnych w magazynie jest automatycznie aktualizowana we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży, w tym w Hummerce. Dzięki temu sprzedawca unika sprzedawania towarów, których nie ma już na stanie.

4. Łatwiejsze zarządzanie zleceniami wysyłki: Dzięki integracji zarządzanie procesem wysyłki zamówień jest znacznie ułatwione a informacje o statusach wysyłek zamówień są automatycznie aktualizowane między Hummerce a Allegro.

5. Aktualizacja danych bez opóźnień: Bezpośrednia integracja pozwala na natychmiastową i bezpośrednią synchronizację danych między różnymi platformami, co eliminuje opóźnienia związane z przesyłaniem informacji przez pośredników. Zapewnia to aktualność danych i usprawnia procesy biznesowe.

6. Sprawne działanie w przypadku dużych wolumenów produktów i zamówień: Bezpośrednia integracja może być bardziej wydajna w przypadku dużych wolumenów produktów i zamówień, ponieważ eliminuje dodatkowe punkty styku, które mogłyby spowolnić przepływ informacji. Dzięki temu, zarządzanie dużymi ilościami danych odbywa się znacznie płynniej i sprawniej.

7. Mniejsze obciążenie systemu: Komunikacja bezpośrednia pomiędzy Hummerce a Allegro zmniejsza obciążenie systemu, ponieważ dane nie są przekazywane przez pośrednika. Pozwala to osiągnąć lepszą wydajność i mniejsze zużycia zasobów systemowych.

8. Mniejsze koszty szczególnie w przypadku dużych wolumenów: Bezpośrednia integracja oznacza także oszczędności, ponieważ eliminuje koszty związane z pośrednikami. Szczególnie w przypadku dużych wolumenów produktów i zamówień, koszty integracji mogą być znacząco niższe.

Bezpośrednia integracja z Allegro – o czym warto pamiętać?

Bezpośrednia integracja platformy e-commerce z Allegro przynosi liczne korzyści, które będą rosły proporcjonalnie do wolumenu asortymentu i sprzedaży. Dzięki tej integracji sklep internetowy zyskuje możliwość automatycznego udostępniania swojego asortymentu na platformie Allegro, co przekłada się na zwiększoną widoczność produktów i potencjalnie większą liczbę klientów. 

Ponadto integracja umożliwia synchronizację zarządzania zamówieniami i stanami magazynowymi pomiędzy sklepem internetowym a Allegro, co może przynieść oszczędność czasu i eliminację błędów ludzkich. Skutkuje to również usprawnieniem procesu obsługi zamówień oraz minimalizacją ryzyka pomyłek w związku z zarządzaniem asortymentem i dostępu do aktualnych danych produktowych. Co więcej, integracja pozwala na jednolite zarządzanie cenami, promocjami i ofertami specjalnymi w obu platformach, co przekłada się na spójność działań marketingowych. Jeśli jednak sprzedawca chce rozdzielić te dwie przestrzenie sprzedażowe, to integracja pozwala także na niezależne zarządzanie cenami, promocjami i wszelkimi działaniami marketingowymi na obu platformach. Dodatkowo bezpośrednia integracja umożliwia kompleksową analizę danych, co pozwala lepiej zrozumieć preferencje klientów i dostosować strategie sprzedażowe do zmieniających się trendów rynkowych. Bezpośrednią integrację platformy Hummerce z Allegro zastosowaliśmy m.in. w sklepie Tadar.

Hummerce | Integracja platformy e-commerce z Allegro: Jak zoptymalizować zarządzanie zamówieniami i magazynem?

Zaawansowany e‑commerce, który daje nowe możliwości

Skorzystaj z naszego doświadczenia w wielu branżach